ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15