ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
เรื่องเด่นวันนี้ รวมหนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  
  ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /มัธยมศึกษาปีที่3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
  
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (Excellent in Science and Magnetic ESM) ประจำปีการศึกษา 2567
  
  คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 นำโดยนายสัญญา บุญหยาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ถวายเงินทำบุญของนักเรียนและคณะครู ให้กับวัดสิงห์ท่า อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
  
  รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มห้องเรียนพิเศษ( Excellence in Science and Mathematics : ESM) 
  
 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test = RT )ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  
  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  
  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  
  พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย "กิจกรรมฟุตซอลสร้างฝัน เปลี่ยนฉันให้ชอบกีฬา" จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
  
  โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ขอขอบคุณนายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร อนุเคราะห์เครื่องพ่นน้ำป้องกันฝุ่น PM 2.5 ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
  
  สโมสรโรตารีจัดโครงการ โรตารีปลูกปัญญาพัฒนาการศึกษาติวข้อสอบ O-NET ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
  
  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
  
  ผลการแข่งขันมหกรรมการศึกษา อบจ. 30-31 มกราคม 67 ของโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
  
  ชนะเลิศฟุตซอลรายการ “SDN Futsal no-l ตัวแทนประจำจังหวัดยโสธร
  
  พิธีปฏิญาณตนสวนสนามยุวกาชาด ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
  
  การแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ต้านภัยยาเสพติด ปี 2567
วอลเลย์บอล U.12 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 🥇🏆
วอลเลย์บอล U.15 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 🥇🏆
  
  รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567
  เทศบาลเมืองยโสธร จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567
  
  ภาพบรรากาศการแข่งขันกีฬา สร่างโศกเกมส์ 2566
  
  พิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ปี 2567 ของสายชั้นห้องเรียนพิเศษ (esm) 
  
  ภาพบรรยากาศ หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ ได้สอนธรรมพุทธสาสนิกชน ชาวจังหวัดโสธร ณ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากร ตั้งตรงจิตร 15
  
  กิจกรรมของโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์จิตอาสาประจำ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2566
  
  วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15  จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาต และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)
  
  การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาดาวน์ฮิลล์ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2565 
  
  นายสัญญา บุญหยาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมในประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ณ สวนสาธารณะ บุ่งน้อยบุ่งใหญ่
  
  นายสัญญา บุญหยาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ จัดกิจกรรมวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖
  
  นายสัญญา บุญหยาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยาตั้งตรงจิตร 15 และผู้บริหารคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการแสดงเครือข่ายวัฒนธรรมสร้างสุขปลอดภัย ในสถานศึกษา ปีพุทธศักราช 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
  
  โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ได้จัดกิจกรรม kick-off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส (HVP) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในหญิงไทยอายุ 11-20 ปี จังหวัดยโสธรประจำปี พ.ศ. 2566
  
  นายสัญญา บุญหยาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยาตั้งตรงจิตร 15 และผู้บริหารคณะครูและนักเรียน เข้ารับรางวัลเครือข่ายวัฒนธรรมสร้างสุขปลอดภัย ในสถานศึกษา ปีพุทธศักราช 2566
  
 นายสัญญา บุญหยาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 มอบรางวัล ถ้วยพระราชทาน ผลการแข่งขันจักรยานBmxชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้า ประจำปี 2566  
  
  โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ได้รับยกย่องให้เป็นสถานศึกษาที่มีการดำเนินการตามโครงการเครือข่ายวัฒนธรรม สร้างสุข ปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดยโสธร ในระดับดีเยี่ยม จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
  
  เด็กชายวชิรวิชญ์ บัวใหญ่รักษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สายชั้นห้องเรียนพิเศษ ESM ได้เข้าร่วมการแข่งขันเต้นนานาชาติ ATOD International Dance Competition 2023 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ 
  
นายสัญญา บุญหยาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ มอบใบเกียรติบัตร โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดยโสธร 
  
  กิจกรรมโรงเรียนเครือข่ายสร้างสุข
  
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ.2566
  
 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ทั้ง 9 คุ้มวัด 23 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) 
 
 ภาพกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 27/07/66
  
  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖นายสัญญา บุญหยาด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕
  
  ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายพิทักษ์ ดอนแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ นำคณะครูนักเรียนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประถมศึกษาปีที่ ๕ และประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาให้แก่พระวัดพระธาตุพระอานนท์ ( พระอารามหลวง ) เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖
  
  ประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่ ๓๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
  
  ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย ประจำปี 2566 (2)
  
 ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย ประจำปี 2566
  
 บริษัทเนสเล่ (ไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมแจกชงชิมเครื่องดื่มไมโลและการให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการพร้อมกิจกรรมออกกำลังกาย ให้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.๑ - ป.๖ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทสบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งจิตร ๑๕ 
  
 โครงการกิจกรรมว่ายน้ำสำหรับนักเรียน สายชั้นห้องเรียนพิเศษ (ESM) ณ สระว่ายน้ำ เทศบาลเมืองยโสธร สวนสาธารณะพญาแถน จังหวัดยโสธร
  
  บรรยากาศความสนุกที่ยโสธร เมืองบั้งไฟ 😍 ซีรีส์กีฬา ณ โขง ชี มูล หรือ KCM Sport Series 🥰👉🏃‍♀️🏃‍♂️ยโสธร Night Run /// 8 กรกฎาคม 2566
  
  เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2566-2 กรกฏาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือ จังหวัดยโสธร
  
  คณะผู้บริหาร  ผู้กำกับลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ( ๑ กรกฎาคม) ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
  
 เข้าร่วมโครงการ “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 นำโดย นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  และ นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร 
  
  เข้าร่วมเดินรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดยโสธร ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
  
  พิธีปิดโครงการกีฬาเยาวชน ประชาชนและกีฬาชาวคุ้ม ประจำปี 2566
  
  เข้าร่วมเดินรณรงค์ป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566
  
 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 
  
 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันครบรอบ ๑๐๑ ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 
  
  วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) นำโดยนายสัญญา บุญหยาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี
  
  ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูและตัวแทนนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันชัดมงคล วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ลานวิมานพญาแถน ประจำจังหวัดยโสธร
  
  โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ เข้ารับรางวัลจากท่านวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  
  ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาณัฐ สัตย์ซื่อนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สายชั้นห้องเรียนพิเศษมีคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
  
  ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระหว่างภาคเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ประถมศึกษาปีที่ ๓ และประถมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
  
  ภาพบรรยากาศ การมอบตัวของนักเรียน ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566
  
  ภาพบรรยากาศ การมอบตัวของนักเรียน ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566
  
  ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
  
30 มี.ค. 2566ร่างกระประกาศซ่อมแซมหลังคาและเพดานอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2
 ร่างประกวดราคาโครงการทาสีภายนอกและภายในอาคารเรียน (พญาสัตบรรณ)
  
  📣📣 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
  
  ประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2566 ในรายการ Super Mum
  
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้า ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาลหนึ่งสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕
  
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้า ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาลหนึ่งสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕
  
  ประมวลภาพวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
  
 โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ จัดทำพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

  
 

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

  
  ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่มห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566
  
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มห้องเรียนพิเศษ (Excellence in Science and Mathematics : ESM ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 รับสมัครนักเรียน Online
  
  
 8 มิ.ย. 2565ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 เอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 รายการหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะงานการจัดซื้อหนังสือเรียน
  
12 เม.ย. 2565 แจ้งผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
  
 11 เม.ย. 2565ประกาศ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถึง 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ถึง 6
  
 29 มี.ค. 2565ประกสศการเลื่อนการสอบ ม.1 ม.4
  
24 มี.ค 2565 ประกาศการเข้าสอบ กรณีผู้เข้าสอบไม่ผ่ายการตรวจ ATK 
  
21 มี.ค 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4
  
 9 มี.ค. 2565แบบฟอร์มสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 แบบฟอร์มสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  
25 ก.พ. 65 เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565
  
2 ก.พ. 65 ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ (ESM) ประจำปี 2565
  
15 ต.ค.64 ประกาศ "การปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 และการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564" 
  
1 ต.ค.64 ประกาศ "การจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการศึกษาทางไกลตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร" ขยายเวลา
  
 16 ก.ย. 64 ประกาศ "การจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการศึกษาทางไกลตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร" ขยายเวลา
  
 31 ส.ค. 64ประกาศ "การจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการศึกษาทางไกลตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร" ขยายเวลา
  
 13 ส.ค.. 64ประกาศ "การจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการศึกษาทางไกลตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร"
  

*** รวมงานทำ  ว23-2561 สำหรับครู อปท
  
 2 เม.ย 64ประกาศปิดและเปิดภาคเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
  
 24 มี.ค. 64ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 เรื่อง "การปิดเรียนกรณีพิเศษ"
  
24 มี.ค. 64

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564

  
15 ก.พ. 64  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
  
 13 พ.ย. 63ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
 เรื่อง โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR และคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 9 เมษายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 1. หนังสือประกาศ
 -  ประกาศโรงเรียนจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 1
 -  ประกาศโรงเรียนจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 2
 2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง
 3ร่างขอบเขตอาหารกลางวัน 
 4. รายการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
 5. เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
 -  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 1
 -  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 2
 -  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 3
 -  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 4
 -  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 5
 -  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 6
 -  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 7
 -  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 8
  
22 มิ.ย. 63 ประกาศ ขอเชิญผู้ปกครองประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
  
11 มิ.ย. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมคึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
  
10 มิ.ย. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
  
10 มิ.ย 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระหว่างภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
  
20 พ.ค. 63 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15
 เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ตามโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563
 1.หนังสือประกาศ
 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณอาหารกลางวัน 
 3.ร่างขอบเขตอาหารกลางวัน 
 4.เอกสารประกวดราคาอาหารกลางวัน
 
20 พ.ค. 63 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
 เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
 1.หนังสือประกาศ 
 2.คุณลักษณะเฉพาะหนังสือเรียน 
 3.เอกสารประกวดราคาหนังสือเรียน
 4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณหนังสือเรียน
  
15  พ.ค. 63 การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
  
15 พ.ค. 63 การสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเรียนต่อ ม.1 
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเรียนต่อ ม.4
  
 26 มี.ค. 63 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
  เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  
6 มี.ค. 63  ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
  เรื่อง ประกวดราคาชื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทดลอง
  1.หนังสือประกาศ
  2.ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
  3.ขอบเขตรายละเอียดงาน
     - ร่างขอบเขต 1
     - ร่างขอบเขต 2
     - ร่างขอบเขต 3
     - ร่างขอบเขต 4
     - ร่างขอบเขต 5
     - ร่างขอบเขต 6
     - ร่างขอบเขต 7
  4.เอกสารประกวดราคา
   
 3 ก.พ 63 ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ (ESM) ประจำปี 2563
   
 
 
กิจกรรมเด่น
 
 
กิจกรรม To Be Number 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
โครงการเพื่อใจให้ธรรมะ
 
 
 
ข่าวการศึกษา
 

นายสัญญา  บุญหยาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 สถิติวันนี้ 90 คน
 สถิติเมื่อวาน 99 คน
 สถิติเดือนนี้ 1982 คน
 สถิติปีนี้ 4084 คน
สถิติทั้งหมด 447868 คน
เริ่มเมื่อ 2015-02-20