ทำเนียบครูและบุคลากร-สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

นางพรหมลิขิต  อาษาไชย
ประธานสายชั้น  ครูประจำชั้น ม.1/1
 
     
นางรุจิตรา  วรสาร  
รองประธานสายชั้น  ครูประจำชั้น ม.1/3
นางสาวชลธิชา  บุณยโพธิ
ครูประจำชั้น ม.1/1
นางสาวพิกุล  เสษา
ครูประจำชั้น ม.1/2
     
นางสาวธนัญญา  พาสว่าง
ครูประจำชั้น ม.1/2
  
นายธีรเดช  ใจบุญมา
ครูประจำชั้น ม.1/3
ว่าที่ ร.ต.วีรทัต  ปรินายวนิชย์
ครูประจำชั้น ม.1/4
     
นางสาวนุสรา  โกศล
เลขานุการสายชั้น  ครูประจำชั้น  ม.1/5


 

นายสัญญา  บุญหยาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 สถิติวันนี้ 11 คน
 สถิติเมื่อวาน 39 คน
 สถิติเดือนนี้ 837 คน
 สถิติปีนี้ 38738 คน
สถิติทั้งหมด 341875 คน
เริ่มเมื่อ 2015-02-20