ทำเนียบครูและบุคลากร-สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

นางพรหมลิขิต  อาษาไชย
ประธานสายชั้น  ครูประจำชั้น ม.1/1
 
     
นางรุจิตรา  วรสาร  
รองประธานสายชั้น  ครูประจำชั้น ม.1/3
น.ส.ชลธิชา  บุณยโพธิ
ครูประจำชั้น ม.1/1
น.ส.พิกุล  เสษา
ครูประจำชั้น ม.1/2
     
น.ส.ธนัญญา  พาสว่าง
ครูประจำชั้น ม.1/2
 
นางประภัสสร  พานิชโพธิ์
ครูประจำชั้น ม.1/3
ว่าที่ ร.ต.วีรทัต  ปรินายวนิชย์
ครูประจำชั้น ม.1/4
     
น.ส.นุสรา  โกศล
เลขานุการสายชั้น  ครูประจำชั้น  ม.1/5


 

นายสัญญา  บุญหยาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 สถิติวันนี้ 41 คน
 สถิติเมื่อวาน 86 คน
 สถิติเดือนนี้ 1142 คน
 สถิติปีนี้ 38425 คน
สถิติทั้งหมด 482209 คน
เริ่มเมื่อ 2015-02-20