ทำเนียบครูและบุคลากร-สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

างละเอียด  จันทะศรี 
ประธานสายชั้น ครูประจำชั้น ม.1/4
 
     
นางนันธิดา  บุดดาพงษ์ 
ครูประจำชั้น ม.1/1
นายวงษ์รัก  จันทร์ผิว
ครูประจำชั้น ม.1/2
นางรุจิตรา  วรสาร 
ครูประจำชั้น ม.1/3
     
นางพรหมลิขิต  อาษาไชย
ครูประจำชั้น ม.1/5
  
นายมวลชน  แสนบุดดา 
ครูพิเศษ
นายจักรกฤษ  เรือนวุฒิ
ครูพิเศษ
     
นางสาวเอมใจ  หลักแก้ว 
ครูพิเศษ
Miss Holly Winship
ครูพืเศษ
 

ดร.พูนศักดิ์  วิเศษแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 สถิติวันนี้ 74 คน
 สถิติเมื่อวาน 1355 คน
 สถิติเดือนนี้ 5520 คน
 สถิติปีนี้ 44966 คน
สถิติทั้งหมด 239493 คน
เริ่มเมื่อ 2015-02-20