ทำเนียบครูและบุคลากร-สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

นายสมเกียรติ  โคตรพันธ์ 
ประธานสายชั้น  ครูพิเศษ
 
     
นายพคเณศร์  เวฬุวนารักษ์ 
ครูประจำชั้น ม.4/1
นายชานนท์  จำปา 
ครูประจำชั้น ม.4/2
นางกัญญภัทร์  จันทร์ผิว 
ครูประจำชั้น ม.5/1
     
นางสารีรัตน์  ปานเพชร 
ครูประจำชั้น  ม.5/2
นางสาวทิพวรรณ  คานชัยภูมิ 
ครูประจำชั้น ม.6/1
นายจำนัน  ธนนา 
ครูประจำชั้น ม.6/2
     
นายกิติพงศ์  ไชยช่วย 
ครูพิเศษ
นางสาวรมิดา  ไชยราช 
ครูพิเศษ
Miss Trevor Winship
ครูพิเศษ

นายสุพจน์  อุ่นตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 สถิติวันนี้ 17 คน
 สถิติเมื่อวาน 22 คน
 สถิติเดือนนี้ 204 คน
 สถิติปีนี้ 30631 คน
สถิติทั้งหมด 280967 คน
เริ่มเมื่อ 2015-02-20