ทำเนียบครูและบุคลากร-สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

นางประภาพร  บุณยโพธิ
ประธานสายชั้น  ครูพิเศษ
 
     
นายกิติพงศ์  ไชยช่วย
รองประธานสายชั้น  ครูประจำชั้น ม.5/2
นายประวิทย์  สอนลา  
ครูประจำชั้น ม.4/1
นางสาวทิพวรรณ เมืองพิล  
ครูประจำชั้น ม.4/1
     
นายชานนท์  จำปา 
ครูประจำชั้น ม.4/2
นายอนุชิต  กุบแก้ว  
ครูประจำชั้น ม.5/1
นางสาวอาริยา ปิยะวงศ์ 
ครูประจำชั้น ม.5/1
 

นางสารีรัตน์  ปานเพชร 
ครูประจำชั้น  ม.5/2นางสาวสุพัฒน์  ราษอาษา 
ครูประจำชั้น  ม.6/2


นางรัชวรรณ  จำปา 
ครูประจำชั้น  ม.6/1


นายพคเณศร์  เวฬุวนารักษ์ 
ครูประจำชั้น ม.6/2


นางอรดี  รุ่งเรือง 
เลขานุการสายชั้น  ครูประจำชั้น ม 4/2

   

นายสัญญา  บุญหยาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 สถิติวันนี้ 7 คน
 สถิติเมื่อวาน 39 คน
 สถิติเดือนนี้ 833 คน
 สถิติปีนี้ 38734 คน
สถิติทั้งหมด 341871 คน
เริ่มเมื่อ 2015-02-20