ทำเนียบครูและบุคลากร-สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

น.ส.สาวิตรี  ศรีวิเศษ
ประธานสายชั้น ครูประจำชั้น ป.1/4
 
     

นางดวงจันทร์  ธนนา
ครูพิเศษ

นางกรุณา  โคตรุฉิน 
รองประธานสายชั้น ครูประจำชั้น ป.1/3

นางพัตร์พิมล  น้อยวิบล
ครูประจำชั้น ป.1/2

     

นางสาวพัชราภรณ์  สุวะมาตย์
เลขานุการสายชั้น  ครูพิเศษ

นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนะโสภา
ครูประจำชั้น ป.1/1

นายธนวัฒน์  ปัญญา
ครูพิเศษ

     

นายสัญญา  บุญหยาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 สถิติวันนี้ 24 คน
 สถิติเมื่อวาน 39 คน
 สถิติเดือนนี้ 850 คน
 สถิติปีนี้ 38751 คน
สถิติทั้งหมด 341888 คน
เริ่มเมื่อ 2015-02-20