ทำเนียบครูและบุคลากร-สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

นางสาวสมจันทร์  จันทร์ทอง
ประธานสายชั้น ครูประจำชั้น ป.1-2
 
     

นายวิรัตน์  ผลจันทร์
ครูประจำชั้น ป.1-1

นางกรุณา  โคตรุฉิน 
เลขานุการสายชั้น ครูประจำชั้น ป.1-3

นางสาวสาวิตรี  ศรีวิเศษ
ครูประจำชั้น ป.1-4

     

นางสุพรรณี  วงษ์เวช
ครูประจำชั้น ป.1-5

นายพงษ์ศํกดิ์  ประสมศรี
ครูพิเศษ

นางจอมอุษา  ศรีวิเศษ
ครูพิเศษ

     

ดร.พูนศักดิ์  วิเศษแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 สถิติวันนี้ 62 คน
 สถิติเมื่อวาน 74 คน
 สถิติเดือนนี้ 527 คน
 สถิติปีนี้ 31972 คน
สถิติทั้งหมด 226499 คน
เริ่มเมื่อ 2015-02-20