สายชั้นห้องเรียนพิเศษ ESM

          
                                      
   
นางมยุรีภรณ์  บุญชม
หัวหน้าสายชั้น ครูพิเศษ
 
 
นางบุษยา  อารีรักษ์
รองหัวหน้าสาย ครุประจำชั้น ป.1/5
 

นางสาวนัชชา  พิลาทอง
ครุประจำชั้น  ป. 1/5

นางสาวยุภาพร  หาฤกษ์
ครุประจำชั้น  ป. 1/5
 
นางสาวนันธิดา  บุดดาพงษ์
ครุประจำชั้น  ป. 2/5 


นางสาวกนกพร  ทองยศ
ครุประจำชั้น  ป. 2/5 
 
นางสาวสุกัญญา  ซายซ์
ครุประจำชั้น  ป. 3/5 
 
นางสาวศุภรชา  เนจรสง่า
ครุประจำชั้น  ป. 4/5 
 

นางจอมอุษา  ศรีวิเศษ
ครุประจำชั้น  ป. 5/5 

นางปิ่นมนัส  แสนมนตรี
ครุประจำชั้น  ป. 6/5 


นายอวยชัย  อับเซ็น
เลขานุการสายชั้น ครุประจำชั้น ป.4/5 Miss Reane Mea MonenoMiss mariel Crissa M.Mejia 


นายสัญญา  บุญหยาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 สถิติวันนี้ 48 คน
 สถิติเมื่อวาน 86 คน
 สถิติเดือนนี้ 1149 คน
 สถิติปีนี้ 38432 คน
สถิติทั้งหมด 482216 คน
เริ่มเมื่อ 2015-02-20