ทรงพระเจริญ

 

ยินดีต้อนรับสู่บอร์ดโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร


ดัชนีมวลกาย (BMI) คืออะไร
โปรแกรมคำนวณ BMI ออนไลน์ หรือ โปรแกรมคำนวณค่าดัชนีมวลกายอัตโนมัติ (Body Mass Index: BMI) สามารถคำนวณความสมดุลระหว่างส่วนสูงและน้ำหนักตัว เพื่อเป็นตัวชี้วัดรูปร่างภายนอก และสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในการเกิดโรคในเบื้องต้น

ดัชนีมวลกาย (BMI) คืออะไร
ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) คือ การคำนวณความสมดุลระหว่างส่วนสูงและน้ำหนักตัว เพื่อเป็นตัวชี้วัดรูปร่างภายนอก และสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในการเกิดโรคในเบื้องต้น

วิธีคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI Calculation)
ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนัก (กิโลกรัม) ÷ ส่วนสูง (เมตร) x ส่วนสูง (เมตร)

ตัวอย่างเช่น

น้ำหนัก 56 กิโลกรัม

ส่วนสูง 175 แปลงเป็นเมตร = 1.75

วิธีทำ

56 ÷ 1.75 x 1.75

ผลลัพธ์ = 18.28

หมายเหตุ

ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ของแต่ละคนจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของคน ๆ นั้นหารด้วยความสูงที่เป็นเมตรสองครั้ง ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานของดัชนีมวลกายปกติของคนเอเชีย คือ 18.5 – 22.9

เกณฑ์ในการวัดค่าดัชนีมวลกาย (มาตรฐานคนเอเชีย)
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ต่ำกว่า 18.5

น้ำหนักของคุณต่ำกว่าเกณฑ์ กล่าวคือ น้ำหนักและส่วนสูงของคุณไม่สมดุล ทำให้มีรูปร่างผอม คุณควรได้รับสารอาหารที่เพียงพอ โดยรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ รวมทั้งการออกกำลังกายแบบปกติ ควบคู่กับการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 18.5-22.9

คุณมีรูปร่างสมส่วน ดีมาก! พยายามรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ต่อไป เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 23-24.9

คุณอยู่ในภาวะน้ำหนักเกิน พยายามลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยควบคุมพฤติกรรมการกินให้เหมาะสม และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 25-29.9

คุณอยู่ในภาวะอ้วน! หรือเข้าเกณฑ์โรคอ้วน พยายามลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยควบคุมพฤติกรรมการกินให้เหมาะสม และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหลีกความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 30

คุณอยู่ในภาวะอ้วนมาก! หรือเข้าเกณฑ์โรคอ้วนอันตราย โดยมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดสมอง คุณควรวางแผนและควบคุมการรับประทานอาหาร ควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี หรือปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติม

อ้างอิง https://morkeng.com/bmi-body-mass-index-calculator/
โดย BMI อี-เมล์ morkeng.com@gmail.com เบอร์โทรศัพท์. 088888888 2018-11-24 10:40:32 [IP : 27.130.168.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]นายสัญญา  บุญหยาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 สถิติวันนี้ 27 คน
 สถิติเมื่อวาน 74 คน
 สถิติเดือนนี้ 1593 คน
 สถิติปีนี้ 45703 คน
สถิติทั้งหมด 415115 คน
เริ่มเมื่อ 2015-02-20